Siva ekonomija je:

  • vsaka neprijavljena ali napačno prijavljena proizvodnja, storitev, zaposlenost in drugi neprijavljeni dohodki v okviru redne ali legalne dejavnosti;
  • vsako neprijavljeno delo, ki obsega zaposlitve in plačila, ki niso prijavljeni zaradi izogibanja plačila davkov in prispevkov in
  • vsak neprijavljen ali premalo prijavljen promet ter vsaka opravljena storitev brez izdanega računa.

 

V širši okvir sive ekonomije sodijo še plačilna nedisciplina in črne gradnje

 

Vlada RS se zaveda, da je plačilna nedisciplina izjemno pereč problem našega gospodarstva, še posebej v sedanjih zaostrenih pogojih poslovanja. Zato je bil na njen predlog kot eden ključnih ukrepov na tem področju že julija 2012 sprejet in uveljavljen zakon o preprečevanju zamud pri plačilihVeč...