Družbene posledice sive ekonomije

S sivo ekonomijo izgublja celotna družba

Siva ekonomija in druge oblike prikrivanja in izogibanja obveznostim niso le ekonomski, temveč tudi družbeni pojav. V času poslabšanih gospodarskih, finančnih in socialnih razmer s sivo ekonomijo posredno izgubljajo vsi državljani, saj je zaradi njenega obsega posledično manj denarja za šole, vrtce in štipendije, zdravstvo, socialno varnost, naložbe v infrastrukturo, čisto okolje in druge dobrine, ki jih zagotavlja država.

Če javne blagajne, iz katerih se financirajo tudi prispevki za socialno, zdravstveno in pokojninsko varnost, beležijo izpad davčnih prihodkov in drugih dajatev, jih mora država nadomestiti z višjimi dajatvami drugje.

S sivo ekonomijo se tako vzpostavlja nepravičen sistem, v katerem so do enakega obsega javnih storitev in socialnih ugodnosti upravičeni vsi enako -  tako tisti, ki svoje obveznosti plačujejo pošteno in v realnem obsegu, kot tudi tisti, ki jih ne.

S sivo ekonomijo posameznik pridobi le v prvem trenutku, na dolgi rok pa izgubljamo vsi. Delavci, ki delajo na črno, imajo le minimalno ali pa sploh nobene socialne varnosti v obliki pokojnine in zdravstvenega zavarovanja. Potrošniki ne morejo uveljavljati reklamacij za slabo opravljeno storitev ali pokvarjen izdelek, zato je lahko plačilo »na roke« brez računa na koncu še dražje.

Bodite aktivni in zahtevajte račun in tako poskrbite, da ne boste plačevali namesto drugih.