Odprava administrativnih ovir

Na področju odprave administrativnih ovir že poteka precej aktivnosti, katerih skupni cilj je poenostavitev zakonodaje in povečanje dostopa do ključnih informacij, ki jih posamezniki ali podjetja potrebujejo za nemoteno delovanje. 

1. Program "Stop birokraciji!", katerega namen je ustvarjanje enostavnejšega poslovnega okolja in posledično spodbujanje konkurenčnosti z enostavno in predvidljivo zakonodajo.  

2. Spletni portal 'Enotna kontaktna točka' za domače in tuje podjetnike

Ciljev projekta EKT je več, med drugim tudi izboljšanje zakonodaje (odprava nepotrebnih ovir, poenostavitev postopkov ipd.), ki se nanaša na področje reguliranih dejavnosti in poklicev (povezava s projektom prenove regulacij poklicev in dejavnosti). 

3. Prenova regulacij poklicev in dejavnosti

V prenovo, ki bo potekala do leta 2015, je vključenih več kakor 500 regulacij poklicev in dejavnosti. V obdobju 2011—2013 je že bila pregledana tretjina poklicev.