Ukrepi na področju zdravstva

Zdravstvena dejavnost

Ministrstvo za zdravje pripravlja spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti. Zakon predvideva: 

  • jasno razmejitev javne zdravstvene dejavnosti in določitev pogojev, pod katerimi lahko izvajalec javne zdravstvene dejavnosti opravlja dopolnilno zdravstveno dejavnost (izven časa, ki je namenjen prvi);
  • prepoved sočasne obravnave pacienta v okviru javne in dopolnilne zdravstvene dejavnosti;
  • vzpostavitev registra izvajalcev in zdravstvenih delavcev;
  • določitev pogojev in postopkov za podelitev in odvzem koncesij;
  • da bodo morali zdravstveni delavci najprej opraviti vse obveznosti v matičnem javnem zdravstvenem zavodu, šele nato bodo lahko dobili soglasje za delo pri drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti. 
     

Zdravilstvo

Ministrstvo za zdravje namerava do konca leta 2014 povsem na novo urediti področje zdravilstva in del te dejavnosti prenesti na gospodarski resor kot običajno storitveno dejavnost, ki se opravlja na trgu v okviru gospodarske dejavnosti.