Avto šola

Prav srečna sem, da je hčerka z lahkoto opravila vozniški izpit! Skrbelo me je, koliko nas bo to stalo, ampak potem se je prav dobro izšlo: že tako ali tako je rabila le minimalno predpisano število ur, pa še za večino tistih smo se zmenili brez računa.

Ker ne zahtevate računa, omogočate lastniku avtošole, da prijavi manjši promet od dejanskega, utaji davke ter s tem služi na vaš račun.

Kazen zaradi neizdaje računa je globa od 2.000 do 125.000 evrov. Če je uveden tudi davčni nadzor, se lahko zavezancu odmeri plačilo dodatne davčne obveznosti.

Poleg tega imajo takšne situacije tudi širše družbene posledice, saj dolgoročno izgubljamo vsi:

  • potrošniki, ki niso zavarovani v primeru nezadovoljivo opravljene storitve;
  • podjetniki, ki poslujejo v skladu z zakonodajo in jim tisti, ki ne izdajajo računov, predstavljajo nelojalno konkurenco;
  • država, ki ji niso bili plačani davki;
  • davkoplačevalci, ker je na razpolago manj denarja za javne storitve, kot npr. zdravstvo, šolstvo in socialni prejemki.

Kdo pridobi? Nihče. Tudi podjetnik, ki na kratek rok sicer služi na račun celotne družbe in države, je dolgoročno oškodovan, saj manj denarja v državni blagajni pomeni tudi zanj in za njegovo družino slabše izvajanje javnih storitev.