02.06.2017

Učinki uvedbe davčnih blagajn: 81 milijonov evrov več vplačil DDV

Vlada je ob pripravi zakona ocenjevala, da bo uvedba davčnih blagajn na letni ravni prinesla 75 milijonov evrov dodatnih prihodkov. Iz pripravljenih podatkov je razvidno, da so učinki višji.

 V obračunih davkov za leto 2016 so zavezanci za davčne blagajne izkazali za 81 mio EUR več davkov in prispevkov za socialno varstvo kot v letu 2015. Neto vplačila DDV so bila višja za 43,1 mio EUR, neto vplačila prispevkov za socialno varnost ter akontacijo dohodnine od dohodkov iz zaposlitve za 21,2 mio EUR, vplačila davka od dohodkov pravnih oseb za 13,9 mio EUR in vplačila davkov od dohodkov iz dejavnosti za 2,8 mio EUR. V teh podatkih je že upoštevana nominalna rast končne potrošnje oz. rast bruto domačega proizvoda. Več informacij na spletnem mestu FURS.