Avstrija: 400 inšpektorjev na terenu

Učinki in ukrepi, ki jih je Avstrija sprejela, da bi zmanjšala stopnjo sive ekonomije, so zelo različne narave.

Glede davčno-organizacijskih ukrepov je najpomembnejša ustanovitev finančne policije v okviru finančnega ministrstva, ki je bila ustanovljena januarja 2011 z namenom preprečevanja davčnih utaj in dela na črno. 

Inšpektorji  lahko poleg rednih in načrtovanih kontrol s posebnimi pooblastili kontrole opravljajo tudi ponoči in med vikendi. Njihova umeščenost v lokalne finančne urade zagotavlja dobro poznavanje lokalne situacije, za enotno izvajanje kontrol pa na zvezni ravni skrbi finančno ministrstvo. Trenutno je inšpektorjev čez 400 in okvirno na leto izvedejo 32.000 kontrol. V načrtu je še dodatna krepitev finančne policije, saj želijo število inšpektorjev zvišati na 600. 

Avstrija je sicer tudi podpisnica davčne konvencije s Švico in Liechtensteinom, kar naj bi prispevalo k zmanjšanju izogibanja davkom preko prenosa premoženja v tujino.