Finska: Z ozaveščanjem proti sivi ekonomiji

Na Finskem obseg sive ekonomije ocenjujejo na okoli 7 % BDP, kar po podatkih finskega davčnega organa znaša okoli 14 milijard evrov letno. Če bi navedeni znesek uspeli obdavčiti, bi letno dobili za 4 do 6 milijard evrov dodatnih javnofinančnih sredstev. 

V preteklih letih so izvedli več ukrepov za preprečevanje sive ekonomije, ki so uživali široko politično podporo. Na ravni ministrstev so oblikovali posebne medresorske delovne skupine,  v razpravo pa so pritegnili tudi stanovska združenja delodajalcev in sindikate.

Leta 2011 so ustanovili posebno enoto za zbiranje in analiziranje podatkov o sivi ekonomiji. V njej so zbrani predstavniki s področja davkov, carin, pokojnin, nadomestil za brezposelne, subvencij, EU-financiranja, policije, pranja denarja in financiranja terorizma ter podobnih področij, ki zbirajo in analizirajo podatke o tveganjih na posameznih področjih in (na tej podlagi) predlagajo ukrepe za zmanjšanje sive ekonomije. Enota ima dostop do vseh zaupnih informacij, ki se zbirajo v državnih organih. Na podlagi teh podatkov pripravljajo poročila, ki so dostopna javnosti (brez navedbe osebnih podatkov preučevanih oseb) in  v katerih opozarjajo na tveganja v zvezi z neplačevanjem davkov po posameznih obravnavanih področjih.