Hrvaška: "Bez računa se ne računa."

Na Hrvaškem  ocenjujejo, da znaša izpad proračunskih prihodkov zaradi neprijavljenega ali premalo prijavljenega prometa okoli 130 milijonov evrov, zato je s t. i. fiskalizacijo v začetku leta 2013 pričela z zatiranjem sive ekonomije, utaje davkov, nelojalne konkurence in ureditvijo gotovinskega prometa. 

Na podlagi statističnih poročil pregledanih davčnih napovedi so pri obrtnikih in samostojnih podjetnikih, ki poslujejo z gotovino, ugotovili nizko raven poročanja. Rešitev vidijo v povezanem nadzoru nad izdajanjem računov tako s strani države kot tudi s strani prejemnikov računov. 

Fiskalizacija omogoča učinkovit nadzor evidentiranja ustvarjenega prometa v gotovini, vzpostavitev evidence blaga in storitev, ki ustvarjajo dodano vrednost, ter evidentiranje vseh stroškov zavezanca. Za njeno učinkovito izvedbo pa je zaslužen tudi ustrezen davčni nadzor.

Korak naprej so naredili tudi na področju ozaveščanja državljanov z nacionalno kampanjo »Bez računa se ne računa«, ki je usmerjena v krepitev zavedanja državljanov, da zahtevajo in vzamejo račun.