Italija: Omejitev poslovanja z gotovino

V Italiji obseg sive ekonomije ocenjujejo na od 250 do 500 milijard evrov, kar je od 16,9 % do 32 % italijanskega BDP. Italijanski statistični urad ISTAT je za leto 2006 ocenil, da siva ekonomija znaša 16,9 % italijanskega BDP, delo na črno pa po oceni ISTAT predstavlja kar 38 % delež v celotnem obsegu sive ekonomije. Največji delež sive ekonomije imajo v storitvenih dejavnostih, ki zajemajo 70 % celotnega obsega sive ekonomije, okoli 17 % v industriji in okoli 3 % v kmetijstvu. Po drugih ocenah je okoli polovica sive ekonomije v Italiji povezana s kaznivimi dejanji in organiziranim kriminalom. 

Pojav sive ekonomije obravnavajo celovito: z davčnimi ukrepi, protikorupcijsko zakonodajo ter preprečevanjem pranja denarja. V letu 2011 so uspeli s tovrstnimi ukrepi vrniti državi eno milijardo evrov

Ob začetku gospodarske krize so močno okrepili ukrepe tudi proti davčnim utajam. Ker večina davčnih utaj poteka v mednarodnem okolju, so večjo pozornost namenili izmenjavi informacij z drugimi državami in uvedli strog nadzor nad gotovinskim poslovanjem. Za izboljšanje preglednosti gotovinskega poslovanja so npr. že leta 1982 uvedli davčne blagajne. Omejili vse gotovinske transakcije nad 1.000 evrov (omejitev velja za pravne in fizične osebe), naj bi prinesli boljše rezultate. Ob omejitvah gotovinskega poslovanja so banke spodbudili, da znižajo provizije za kartično poslovanje. Močno so tudi povečali nadzor nad osebami, pri katerih so ugotovili razkorak med prijavljenimi dohodki in njihovim premoženjem.