Švedska: Družba, kjer vsak plačuje pravičen delež

Na Švedskem ocenjujejo, da znaša njihova davčna vrzel okoli 14 milijard evrov, kar je približno 4 % njihovega BDP. Pri tem ocenjujejo, da polovico te davčne vrzeli predstavlja delo na črno, mednarodne transakcije 35 %, 10 % velika podjetja in 5 % drugo. Davčno vrzel želijo zmanjšati za 50 odstotkov in postati najbolj učinkovita davčna uprava v OECD. 

 

Njihov moto pri pobiranju davkov je, da so družba, kjer vsak plačuje pravičen delež javnih dajatev. Ljudje radi plačujejo davke, dokler jih tudi vsi drugi. Ko je izogibanja (predvsem velikih zavezancev) preveč, ljudje preprosto nočejo več plačevati davkov. 

 

Da bi izboljšali učinkovitost ukrepov proti davčnim utajam, so leta 1998 ustanovili specializirane enote za boj proti davčnim utajam - TFIU (ang. tax fraud investigation units).

 

Posebno pozornost namenjajo resnejšim davčnim utajam, ki jih poskušajo kar najbolj otežiti. Pri tem sodelujejo s ponudniki storitev in industrijskimi združenji. Najodločneje ukrepajo proti najhujšim storilcem, ki izvajajo davčne utaje organizirano in s tem najbolj rušijo zaupanje v pravno državo in pravičen davčni sistem. Pri tem tesno sodelujejo s policijo, uradom za preprečevanje pranja denarja in drugimi sorodnimi organi. Zavedajo se, da je ključna pravočasna zamrznitev spornega premoženja, ki ga na ta način zavarujejo do dokončanja sodnih postopkov.