Obvladovanje gotovinskega poslovanja

1. julija 2013 je začela veljati nova davčna zakonodaja, ki določa, da davčni zavezanci ne smejo imeti ali uporabljati računalniških programov, ki omogočajo kakršno koli naknadno spreminjanje podatkov brez revizijske sledi. 

Enako velja tudi za proizvajalce oziroma dobavitelje programske in strojne opreme, ki ne smejo davčnim zavezancem omogočiti uporabe programov ali opreme, ki omogoča naknadno spreminjanje podatkov, brez hrambe izvornih podatkov. 

Za tovrstni prekršek so bile predpisane tudi višje globe: od 20.000 do 250.000 evrov. 

Nova ureditev je skupaj z okrepljeno medijsko kampanjo, z napovedanim poostrenim nadzorom (samo v prvih 14 dneh julija so mobilne enote CURS izvedle več kakor 8.000 samostojnih preventivnih) ter z objavo rezultatov ključnega pomena za doseganje načela zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih obveznosti in s tem za povečanje stopnje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti.

Vzporedno s tem je bila okrepljena navzočnost inšpektorjev na terenu, ki so začeli izvajati hitre davčne inšpekcijske nadzore nad blagajniškim poslovanjem in popisom stanja zalog, ki vključujejo tudi računalniško forenziko (zajem podatkov iz računalnikov zavezancev). Nadzor pri ciljno izbranih 2.400 zavezancih izvajajo skupine, katerih del sta davčni inšpektor in uslužbenec mobilnega oddelka CURS. Organiziranih je 80 takšnih skupin.

Na podlagi analize uspešnosti programov, ki preprečujejo brisanje in prirejanje podatkov o prometu, bo Vlada RS proučila možnost uvedbe davčnih blagajn.

Drugi ukrepi za obvladovanje gotovinskega poslovanja:

  • spodbujanje bank k izenačenju cen storitve polog/dvig gotovine ter za kartično poslovanje malih poslovnih subjektov s ceno takšnih storitev za fizične osebe. (Na ta način se okrepi obveznost poslovnih subjektov k vodenju ločenih računov, posledično pa je tudi lažje izvajati davčni nadzor.);
  • brezplačne blagajne POS za male poslovne subjekte;
  • odprtje posebnih osnovnih računov za dolžnike, katerih bančni račun je blokiran (poslovni subjekti in potrošniki), s čimer se omejuje poslovanje z anonimno gotovino.