Ozaveščanje državljanov

Eden ključnih preventivnih ukrepov v boju proti sivi ekonomiji je krepiti zavedanje vseh državljanov o sivi ekonomiji in o njenih posledicah. 

Z izobraževalnimi programi in medijskimi kampanjami moramo v večinskem delu družbe dolgoročno okrepiti zavedanje, da so delo na črno, zaposlovanje na črno, neizdaja računov in prikrivanje dejanskega prometa podjetij družbeno nesprejemljiva dejanja. 

Možni ukrepi na tem področju so:

  • vzpostavitev načinov za presojo ustreznosti rešitev za uresničevanje davkoplačevalskih pravic
  • izobraževanje davčnih zavezancev in potrošnikov 
  • sporazum o vzajemnih obveznostih z zbornicami in združenji davčnih zavezancev na področjih, kjer obstaja nelojalna konkurenca zaradi kršenja davčnih predpisov, oziroma s pomembnimi deležniki pri pobiranju davka (npr. proizvajalci IT opreme).
  • spodbujanje davčne discipline s "promoviranjem" poštenega davkoplačevalca
  • omogočiti potrošniku, da če račun ni izdan, ga ni dolžan plačati, oz. ponovna uvedba sankcij za potrošnika, ki ne vzame izdanega računa.
  • sledljivost paragonskih blokov: prevzeli bi se lahko le na DURS-u ob predložitvi starih blokov in s pojasnilom o morebitnih storno računih.
  • razvoj korporativnega prostovoljstva, ki predstavlja prostovoljsko neplačano delo za dobrobit širše skupnosti in ga z različnimi iniciativami podpira delodajalec oz. podjetje. Razvoj korporativnega prostovoljstva in prostovoljstva v javni upravi se spodbuja s sofinanciranjem različnih programov nevladnega sektorja.
  • okrepljeno sodelovanje inšpekcijskih organov s pripravljalci zakonodaje, saj so inšpektorji tisti, ki so na terenu in dnevno v stiku s kršitvami, zato tudi lahko predlagajo ustrezne in pravočasne rešitve.
  • sprotno in jasno informiranje državljanov o novih predpisih.