Preprečevanje izogibanja trošarinam

Količina trošarinskih izdelkov, za katere je bila plačana trošarina, v Sloveniji upada.

Del tega gre gotovo pripisati nezakonitemu pridobivanju in trgovanju s trošarinskimi izdelki (tihotapljenje cigaret, nenamenska uporaba goriva, zloraba baznih in podobnih olj za pogonske namene ipd). V začetku 2013 je bilo dogovorjeno, da se trošarinski izdelki poostreno nadzorujejo. V ta namen so že bile  izvedene številne aktivnosti: 

  • nadzor cistern z energenti, 
  • poostren nadzor nad vstopom in izstopom trošarinskega blaga,
  • kontrola v trošarinskih skladiščih pri imetnikih dovoljenj za pooblaščenega     prejemnika, 
  • kontrola vlagateljev zahtevkov za vračilo trošarine za goriva, ki se   uporabljajo za pogon kmetijske mehanizacije, 
  • kontrola trošarinskih izdelkov na sejmih, prireditvah, kmečkih turizmih in   drugih lokacijah, kjer se prodajajo trošarinski izdelki.