Sodelovanje inšpekcijskih služb

Za izvajanje učinkovitega nadzora inšpekcijskih služb je potrebna podpora javnosti in zavedanje celotne družbe, da mora vsakdo spoštovati predpise in da glavni namen inšpekcij nikakor ni kaznovanje in izrekanje glob, ampak zagotavljanje delovanja pravne države. Za medsebojno koordinacijo dela in doseganje večje učinkovitosti različnih inšpekcij že nekaj časa skrbi Inšpekcijski svet, ki se je tudi zavzel za: 

Za izvajanje učinkovitega nadzora je nujna kadrovska okrepitev inšpekcijskih služb oziroma prenova sistema, katerega cilj je večja učinkovitost: »več terena, manj pisarne«

Inšpekcijski svet bo v okviru svojega delovanja podprl vse predloge za zmanjševanja sive ekonomije. 

Kam prijaviti kršitve?

Zaposlovanje na črno prijavite:

  • Inšpektoratu Republike Slovenije za delo
    telefon: 01 43 61 411 (samodejni telefonski odzivnik)
    e-naslov: irsdping@govpong.si

Delo na črno prijavite:

Neizdajo računa prijavite:

  • Davčni upravi Republika Slovenije
    telefon: 080 11 22 (brezplačna telefonska številka)
    e-naslov: prijave.fu@gov.si