Ukrepi na področju infrastrukture in prostora

Črne gradnje

Obstoj nedovoljene gradnje se dokazuje v postopkih, ki jih po uradni dolžnosti vodi gradbena inšpekcija in je vezano na ugotavljanje, ali so izpolnjeni zakonsko določeni kriteriji za nedovoljeno gradnjo. Z načrtovanimi dopolnitvami in povezavami vseh obstoječih evidenc za reševanje problematike nedovoljenih gradenj v Republiki Sloveniji bodo lažje dostopni podatki o prekrškovnih postopkih, ki jih vodi gradbena inšpekcija, in njihovem morebitnem zastaranju.

Letalstvo

V okviru letalskega nadzora bo ministrstvo preverilo obseg dejavnosti in s tem povezanih virov ponudnikov letalskih dejavnosti in aktivnosti. Poleg priročnikov so načrtovani postopki za odkrivanje neregistriranih gospodarskih dejavnosti. Za nadzor nad obsegom sive ekonomije se bodo periodično preverjale ponudbe letalskih storitev na spletnih straneh, družabnih omrežjih in v tiskanih medijih in se primerjale z uradnimi evidencami izdanih dovoljenj za opravljanje letalskih dejavnosti.

Prevozi

Ministrstvo namerava do aprila 2014 urediti možnosti za večjo prožnost dela na področjih prevozov v cestnem prometu (predvsem taksistov in voznikov avtobusov) in omogočiti oblike dela tudi za krajša obdobja.

Rudarstvo

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor namerava do konca leta 2013 predlagati novelo zakona o rudarstvu, s katero bi dopolnili postopke za nadzor in ukrepanje v primeru nedovoljenega izkoriščanja mineralnih surovin v kamnolomih, peskokopih in gramoznicah, ki so nelojalna konkurenca zakonsko dovoljenim. Nove določbe bodo omogočale tudi ustrezno ukrepanje inšpekcije.