Ukrepi na področju kulture

Trg umetnin

Ministrstvo za kulturo namerava z izvedbenimi dejanji v letu 2014 dodatno regulirati trg umetnin in s spodbujanjem preiskav nedopustnega ravnanja zmanjšati neregistriran promet z umetninami. V ta namen je Vlada RS septembra 2013 določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017.

Umetniška dejavnost

Za zaposlene v javnem sektorju kulture se načrtuje povečanje zahtevnosti konkurenčne klavzule, od samozaposlenih in samostojnih novinarjev pa podpis izjav, da svojih storitev za naročnike ne opravljajo brez računov. 

Okrepljen bo tudi strokovni nadzor izvajanja restavratorskih in gradbenih del za ohranjanje kulturnih spomenikov in zaostrena konkurenčna klavzula javno zaposlenih restavratorjev.

Verske skupnosti

Ministrstvo za kulturo bo v letu 2014 pripravilo novelo Zakona o verski svobodi, ki bo za verske skupnosti izrecno določila obveznost vodenja računovodstva ter izdaje in revidiranja letnih poročil. Tako se bodo odpravile že zdaj nezakonite prakse, po katerih nekateri sestavni deli verskih skupnosti ne vodijo računovodstva in posledično ne plačujejo davka od dohodka pravnih oseb iz naslova pridobitne dejavnosti.