Ukrepi na področju zaposlovanja in dela

Preprečevanje zaposlovanja in dela na črno

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravlja novelo zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki naj bi pripomogel k zmanjšanju dela in zaposlovanja na črno in uvedel učinkovitejši nadzor nad kršitvami zakona. Delo in zaposlovanje na črno prinašata manj ali skoraj nič socialnih pravic, otežen dostop do zdravstvenih storitev, štipendij, itd.

Najpomembnejša novost, ki jo prinaša zakon, je uvedba vavčerskega sistema pri osebnem dopolnilnem  delu. Gre za dela, ki se v določenem obsegu in pod določenimi pogoji lahko opravljajo že doslej (kratkotrajna pomoč v gospodinjstvu, domača obrt, obiranje gozdnih sadežev…). S  to  spremembo bosta tako uporabnik storitve kot tudi izvajalec dobila možnost, da se storitev opravi legalno in na enostaven način.

Novela zakona še naprej ohranja  izjeme, ki se ne štejejo za delo in zaposlovanje  na  črno, kot denimo sosedska pomoč.

Učinkovitost delovne inšpekcije

Do konca leta 2013 je predviden sprejem novele zakona o inšpekciji dela, katerega namen je zagotoviti večjo učinkovitost in vzpostavitev ustreznih pravnih podlag za sankcioniranje najpogostejših kršitev delovne zakonodaje in zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu. V nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno se bo vključila carinska služba s svojimi mobilnimi enotami.

Predvidena pa je tudi ostrejša kaznovalna politika z možnostjo odvzema predmeta, s katerim je bilo opravljeno delo na črno in pa tudi premoženjske koristi, pridobljene z delom na črno.

Študentsko delo

S sprejetjem ustreznega zakona o »študentskem delu« želi ministrstvo v skladu z načelom »vsako delo šteje« omogočiti dijakom in študentom možnost dodatnega zaslužka in pridobivanje delovnih izkušenj, jim zagotoviti minimalne socialne in ekonomske pravice, hkrati pa preprečiti nadomeščanje rednih zaposlitev s študentskim delom in zlorabe na tem področju.

Varnost in zdravje pri delu

Ministrstvo za leto 2014 načrtuje kampanjo ozaveščanja prebivalstva in delodajalcev glede posledic »nevarnega dela«. Prav tako načrtuje tudi podrobnejši nadzor nad obsegom in kakovostjo storitev imetnikov dovoljenj za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu in sankcioniranje kršiteljev.