Uvedba davčnih blagajn

2. januarja 2016 uvajamo davčne blagajne

V Sloveniji z začetkom uporabe Zakona o davčnem potrjevanju računov z 2. januarjem 2016 uvajamo davčne blagajne. Gre za sistem, v katerem so blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Postopek davčnega potrjevanja računov skupaj z drugimi določbami glede gotovinskega poslovanja tvori sistem, ki omogoča sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter omejuje sivo ekonomijo. 

Finančna uprava RS potrdi in shrani podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času.

Uveljavitev zakona o davčnem potrjevanju računov

Zavezanec mora:

 

Zavezanci, ki izdajajo manjše število računov, lahko račune izdajajo z aplikacijo na portalu eDavki. Predvideno je prehodno obdobje do 31. 12. 2017, v katerem bodo lahko zavezanci izdajali račune iz vezane knjige računov, ki jih bo treba v desetih dneh od izdaje potrditi prek aplikacije na portalu eDavki. 

 

Izvajanje postopka potrjevanja računov in izdajanje računov v skladu s tem zakonom je bilo možno že decembra 2015. S tem smo zavezancem želeli omogočiti lažji prehod na nov način izdajanja računov.

   

Zavezanec je vsak, ki:

1. mora izdati račun za dobavo blaga ali storitev

2. mora voditi poslovne knjige in evidence (po davčnih in nedavčnih predpisih)

3. za dobavljeno blago ali storitev prejme plačilo v gotovini (bankovci, kovanci, plačilna ali kreditna kartica, ček itd.)

Pomembna vloga kupca

Nadzor nad izdanimi računi poteka tako prek finančne uprave kot tudi prek kupca. Kupec blaga oziroma prejemnik storitve tako:

  • mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega organa v skladu z zakonom, ki ureja tržno inšpekcijo
  • lahko za vse izdane račune preveri, ali so bili ustrezno prijavljeni finančni upravi. To lahko stori prek posebne mobilne aplikacije "Preveri račun" ali spletne strani finančne uprave.

   

Da bi zmanjšali tveganje za neizdajanje računov, bo posebna pozornost namenjena spodbujanju kupcev k jemanju računov. Zato je vzporedno z uvedbo davčnih blagajn predvidena posebna nagradna igra.