Delavec ne dobi plačila

Že celo leto delam, dobesedno od jutra do večera, plače pa od nikoder! Bila mi je obljubljena 15 odstotkov višja plača, če sem pripravljen delati brez pogodbe o zaposlitvi, sedaj pa nimam ničesar – ne pogodbe ne plačila …

Zaposlovanje na črno je prepovedano!

Kdor zaposluje na črno, s tem krši zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, za kar je predvidena:

  • globa od 400 do 20.800 evrov,
  • zaposlitev za nedoločen čas na črno zaposlene brezposelne osebe in
  • lahko celo zaporna kazen do enega leta oziroma v določenih primerih do treh let.
     

Poleg tega imajo takšne situacije tudi širše družbene posledice, saj dolgoročno izgubljamo vsi:

  • posamezniki, ki brez pogodbe o zaposlitvi ne morejo uveljavljati niti najbolj osnovnih delavskih pravic;
  • podjetniki, ki poslujejo v skladu z zakonodajo in jim zaposlovanje na črno predstavlja nelojalno konkurenco;
  • država, ki dobi zaradi zaposlovanja na črno manj davkov in vplačanih prispevkov;
  • vsi davkoplačevalci, ker je na razpolago manj denarja za javne storitve, kot npr. zdravstvo, šolstvo in socialni prejemki.