Nadomeščanje redne zaposlitve s študentskim delom

Prejšnji mesec sem iz poslovnih razlogov izgubil službo. Vem, da ima podjetje težave, saj nisem edini, ki je bil odpuščen. Vseeno pa ne razumem, kako so lahko na moje delovno mesto sedaj zaposlili študenta. Za povrh pa sem ugotovil, da mi v zadnjih petih letih niso bili plačani prispevki za socialno zavarovanje.

Delodajalec, ki delavcem ne izplačuje dohodka in prispevkov v skladu z zakonodajo, krši zakon. Poleg tega je nadomeščanje rednih zaposlitev s študentskim delom prepovedano.

Neplačilo prispevkov za socialno varnost se kaznuje z globo v razponu od 800 do 30.000 evrov. Če se ugotovi  naklepno neplačilo prispevkov, pa takšno neplačevanje predstavlja kaznivo dejanje, ki se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Če se v okviru inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so (v študentskem delu) podani elementi delovnega razmerja, je delodajalec dolžan delavca na to delovno mesto zaposliti za nedoločen čas.

Poleg tega imajo takšne situacije tudi širše družbene posledice, saj dolgoročno izgubljamo vsi:

  • zaposleni, ki jim študentje predstavljajo nelojalno konkurenco, in študentje, ki jim za študentsko delo ne teče niti delovna niti pokojninska doba, poleg tega nimajo tudi ostalih pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja (povračila potnih stroškov, letnega dopusta, regresa za prehrano)
  • podjetniki, ki zaposlujejo v skladu z zakonodajo in jim takšen način zaposlovanja predstavlja nelojalno konkurenco;
  • država, ki dobi manj vplačanih davkov in prispevkov;
  • vsi davkoplačevalci, ker je na razpolago manj denarja za javne storitve, kot npr. zdravstvo, šolstvo in socialni prejemki.