Oddajanje nepremičnin

Pred dvema letoma sva s punco v Ljubljani najela stanovanje. Lastnik je predlagal, da ne sklenemo najemne pogodbe, v zameno pa nama zaračuna par deset evrov nižjo najemnino. Predlog se nama je zdel super, saj sva bila v službi oba začetnika z nizkimi dohodki. Ker sva pričakovala otroka, sva stanovanje na lastne stroške preuredila in za pridobitev dodatnega prostora zaprla balkon. Lastnik je podpiral vse najine investicije v stanovanje, zapletlo pa se je, ko nama ni želel dati soglasja za prijavo stalnega bivališča. Ugotovila sva, da brez prijave stalnega bivališča otroka ne bova mogla vpisati v javni vrtec in bi morala zato plačevati drago privatno varstvo. Odločila sva se, da se preselimo. Lastnik seveda ni želel niti slišati o kritju dela stroškov, ki sva jih porabila za prenovo stanovanja.

Ker ne zahtevate najemne pogodbe, olajšate najemodajalcu, da dohodka iz oddajanja nepremičnine v najem ne prijavi Davčni upravi RS ter s tem služi na vaš račun.

Oddajanje nepremičnine na črno pomeni, 

  • da najemodajalec z najemojemalcem ne sklene najemne pogodbe, kar se kaznuje z globo 500 do 1.200 evrov
  • da najemodajalec ne prijavi dohodka iz oddajanja nepremičnine v najem na Finančno upravo RS, za kar se zaračuna globo od 250 do 400 evrov;
  • da najemodajalec najemne pogodbe ne prijavi v Evidenco trga nepremičnin na Geodetsko upravo RS, za kar je predpisana globa od 200 do 1.200 evrov.

 

Poleg tega imajo takšne situacije tudi širše družbene posledice, saj dolgoročno izgubljamo vsi:

  • posamezniki, ki brez najemne pogodbe ne morejo uveljavljati nobenih pravic;
  • najemodajalci, ki poslujejo v skladu z zakonodajo in jim neregistrirana dejavnost predstavlja nelojalno konkurenco;
  • država, ki dobi zaradi oddaje stanovanj na črno manj davkov;
  • vsi davkoplačevalci, ker je na razpolago manj denarja za javne storitve, kot npr. zdravstvo, šolstvo in socialni prejemki.