Odvetniki

Spet bo en odvetnik služil na moj račun! Rabim ga, ampak kakšne tarife ima! Še dobro, da mi je ponudil, da se lahko zmeniva brez računa! Saj vem, da bo šlo to vse v njegov žep, pa vseeno …

Ker ne zahtevate računa, omogočate odvetniku, da prijavi manjši promet od dejanskega, utaji davke ter s tem služi na vaš račun.

Kazen zaradi neizdaje računa je globa od 2.000 do 125.000 evrov. Če je uveden tudi davčni nadzor, se lahko zavezancu odmeri plačilo dodatne davčne obveznosti.

Poleg tega imajo takšne situacije tudi širše družbene posledice, saj dolgoročno izgubljamo vsi

  • potrošniki, ki niso zavarovani v primeru nezadovoljivo opravljene storitve;
  • podjetniki, ki poslujejo v skladu z zakonodajo in jim tisti, ki ne izdajajo računov, predstavljajo nelojalno konkurenco;
  • država, ki ji niso bili plačani davki;
  • davkoplačevalci, ker je na razpolago manj denarja za javne storitve, kot npr. zdravstvo, šolstvo in socialni prejemki.

 

Kdo pridobi? Nihče. Tudi odvetnik, ki na kratek rok sicer služi na račun celotne družbe in države, je dolgoročno oškodovan, saj manj denarja v državni blagajni pomeni tudi zanj in za njegovo družino slabše izvajanje javnih storitev.