Pomoč na domu

Moja mama je stara 80. let, za svoja leta sicer zdrava, vendar vseeno potrebuje pomoč pri vsakodnevnih opravilih. Ker živiva z bratom kar precej stran, sva prav vesela, da sva našla gospo, ki je za sprejemljiv znesek (»na roko«, seveda) pripravljena vsak dan priti do nje, ji pomagati z gospodinjskimi opravili in ji ob tem še malce popestriti dan.

Ker ste najeli gospo, ki nima registrirane dejavnosti, in ji storitev plačujete »na roko«, s tem omogočate delo na črno, utajo davkov in neplačevanje prispevkov.

Opravljanje neregistrirane dejavnosti je delo na črno in zato prepovedano.

Zaradi dela na črno lahko nadzorni organ:

  • izreče globo od 208,65 do 20.864,36 evrov;
  • odmeri davčno obveznost za nazaj glede na vse dosežene dohodke. (Odmerjena je akontacija dohodnine iz opravljanja dejavnosti in odvisno od višine ugotovljenih prihodkov tudi davek na dodano vrednost.);
  • z odločbo prepove opravljanje tega dela in
  • začasno zaseže predmete, s katerimi je bilo delo na črno opravljano.

 

Tudi soudeležba pri delu na črno je prepovedana in se kaznuje z globo od 208,65 do 12.518,78 evrov.

Poleg tega imajo takšne situacije tudi širše družbene posledice, saj dolgoročno izgubljamo vsi:

  • posamezniki, ki brez pogodbe o zaposlitvi ne morejo uveljavljati niti najbolj osnovnih delavskih pravic;
  • podjetniki, ki poslujejo v skladu z zakonodajo in jim neregistrirana dejavnost predstavlja nelojalno konkurenco;
  • država, ki dobi zaradi dela na črno manj davkov in vplačanih prispevkov
  • vsi davkoplačevalci, ker je na razpolago manj denarja za javne storitve, kot npr. zdravstvo, šolstvo in socialni prejemki.