Poškodba na delu

Star sem 47 let, pred 5 leti sem se pri delu poškodoval in postal invalid. Ker v času nesreče z delodajalcem nisem imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi, nisem mogel uveljavljati nobenih pravic, ki bi mi kot delavcu sicer pripadale (bolniška odsotnost, nadomestila v primeru nezmožnosti za delo). Seveda posledično nisem imel niti zdravstvenega niti socialnega zavarovanja, odškodnino od delodajalca pa lahko zahtevam le v dolgotrajnih in plačljivih sodnih postopkih.

Zaposlovanje na črno je prepovedano!

Kdor zaposluje na črno, s tem krši zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, za kar je predvidena:

  • globa od 400 do 20.800 evrov
  • zaposlitev za nedoločen čas na črno zaposlene brezposelne osebe in
  • lahko celo zaporna kazen do enega leta oziroma v določenih primerih do treh let.
     

Poleg tega imajo takšne situacije tudi širše družbene posledice, saj dolgoročno izgubljamo vsi:

  • posamezniki, ki brez pogodbe o zaposlitvi ne morejo uveljavljati niti najbolj osnovnih delavskih pravic;
  • podjetniki, ki poslujejo v skladu z zakonodajo in jim zaposlovanje na črno predstavlja nelojalno konkurenco;
  • država, ki dobi zaradi zaposlovanja na črno manj davkov in vplačanih prispevkov;
  • vsi davkoplačevalci, ker je na razpolago manj denarja za javne storitve, kot npr. zdravstvo, šolstvo in socialni prejemki.