Prodaja lesa

Ko sem pred tremi leti ostal brez službe, mi je kolega, ki živi v Avstriji, povedal, da se splača trgovati z lesom. Z nekaj okoliškimi kmeti sem se zmenil, da so mi prodali njihov les, kolega me je povezal s podjetjem v Avstriji, in sedaj imamo že kakšni dve leti čisto utečen posel. Formalno seveda ostajam brezposeln, saj se mi drugače tudi to ne bi splačalo. Tako pa se zmenimo za plačilo na roko, pa smo vsi zadovoljni!

Opravljanje neregistrirane dejavnosti je delo na črno, utajevanje davkov ter prispevkov in je zato prepovedano.

Za delo na črno lahko nadzorni organ:

  • izreče globo od 208,65 do 20.864,36 evrov;
  • odmeri davčno obveznost za nazaj glede na vse dosežene dohodke. (Odmerjena je akontacija dohodnine iz opravljanja dejavnosti in odvisno od višine ugotovljenih prihodkov tudi davek na dodano vrednost.);
  • z odločbo prepove opravljanje tega dela in
  • začasno zaseže predmete, s katerimi je bilo delo na črno opravljano.
     

Poleg tega pa imajo takšne situacije tudi širše družbene posledice, saj dolgoročno izgubljamo vsi:

  • posameznik, ker omogoči, da se z njegovim denarjem okoristi nekdo drug;
  • vsi, ki prodajajo pridelke skladno z zakonodajo, saj jim neregistrirana prodaja predstavlja nelojalno konkurenco država, ki ji niso bili plačani davki;
  • država, ki ji niso bili plačani davki;
  • davkoplačevalci, ker je na razpolago manj denarja za javne storitve, kot npr. zdravstvo, šolstvo in socialni prejemki.