Varstvo otrok

Življenja brez varuške si ne predstavljam več! Kakšne dni je povsem nemogoče uskladiti službo in vrtec, pa čeprav nama z možem pri tem tudi babici priskočita na pomoč. Še dobro, da sva zagledala na vhodu bloka oglas brezposelne Petre za varstvo otrok, saj nama tako ni treba kar naprej panično loviti zadnjih minut vrtca. Pa še samo 5 evrov na uro ji plačava – »na roke«, seveda.

Ker ste najeli študentko, ki nima registrirane dejavnosti, in ji storitev plačujete »na roko«, s tem omogočate delo na črno, utajo davkov in neplačevanje prispevkov.

Zaradi dela na črno lahko nadzorni organ:

  • izreče globo od 208,65 do 20.864,36 evrov;
  • odmeri davčno obveznost za nazaj glede na vse dosežene dohodke. (Odmerjena je akontacija dohodnine iz opravljanja dejavnosti in odvisno od
  • višine ugotovljenih prihodkov tudi davek na dodano vrednost.);
  • z odločbo prepove opravljanje tega dela in
  • začasno zaseže predmete, s katerimi je bilo delo na črno opravljano.

 

Tudi soudeležba pri delu na črno je prepovedana in se kaznuje z globo od 208,65 do 12.518,78 evrov.

Globa za oglaševanje dela na črno je od 208,65 do 12.518,78 evrov.

Poleg tega imajo takšne situacije tudi širše družbene posledice, saj dolgoročno izgubljamo vsi:

  • posamezniki, ki brez pogodbe o zaposlitvi ne morejo uveljavljati niti najbolj osnovnih delavskih pravic;
  • podjetniki, ki poslujejo v skladu z zakonodajo in jim neregistrirana dejavnost predstavlja nelojalno konkurenco;
  • država, ki dobi zaradi dela na črno manj davkov in vplačanih prispevkov;
  • vsi davkoplačevalci, ker je na razpolago manj denarja za javne storitve, kot npr. zdravstvo, šolstvo in socialni prejemki.